Naslovnica arrow DISTRIBUCIJA PLINA
     
DISTRIBUCIJA PLINA
Zakonska regulativa
Zakonska regulativa - Distibucija
 
OPIS DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Distribucijska plinska mrea izgraena je prema projektnoj dokumentaciji, na temelju Studije opskrbe prirodnim plinom istonog dijela Krapinsko-Zagorske upanije, i obuhvaa podruje grada Zlatara i opina Konjšina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, Lobor, Budinšina, Hrašina, te dio opina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

 

Napajanje plinom distribucijskog sustava ostvareno je iz Plinsko mjerne redukcijske stanice (PMRS) Konjšina, operatora transportnog sustava tvrtke Plinacro d.o.o. sa dvije izlazne linije 3 bar i 25 bar.

   

Srednjetlanomplinskom mreom, koja se direktno napaja plinom iz PMRS Konjšina radnog tlaka 3 bar, prirodni plin se distribuira na podruju opina Konjšina, Hrašina i Budinšina. Visokotlanim plinovodom 25 bar  prirodni plin se dovodi od PMRS Konjšina do PRS Zlatar Bistrica i PRS Zlatar.

 

Iz navedenih plinskih redukcijskih stanica prirodni plin se distribuira putem srednjetlaneplinske mree na pdruju grada Zlatara i opina: Zlatar Bistrica, Lobor, Marija Bistrica te dijelu opina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

 

Visokotlani plinovod izgraen je od elinih cijevi, a srednjetlana plinska mrea izgraena je od elinih i cijevi od tvrdog polietilena (PEHD).

 

elini dio distribucijskog sustava štiti se katodnom zaštitom.

 

Odorizacija plina provodi se putem odorizacijske stanice koja je smještena neposredno uz PMRS Konjšina.

 


 

 
 
Anketa
Kakvu potronju oekujete?
 
Publikacije
Broura
Obavijesti
Odluka
 
PLIN KONJINA d.o.o., 2009