Naslovnica arrow Tarif. stavke i modeli
     

 

OBAVIJEST O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 16.ožujka 2015. godine donijela Odluku o iznosima tarifnih stavki za distribuciju plina za 2016. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama 31/2015.

 

Sukladno odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina po tarifnim modelima,  koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

 

 Tablica 1:

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

(Obračunsko mjerno mjesto sa godišnjom potrošnjom plina u kWh)

Iznos tarifne stavke

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1       (manjom ili jednakom 5.000 kWh)

0,0833

kn/kWh

TM2         (većom od 5.000, a manjom ili          

                     jednakom  25.000 kWh)

0,0641

kn/kWh

TM3       (većom od 25.000, a manjom ili  

                     jednakom 50.000 kWh)

0,0609

kn/kWh

TM4       (većom od 50.000, a manjom ili  

                     jednakom 100.000 kWh)

0,0577

kn/kWh

TM5       (većom od 100.000, a manjom ili  

                     jednakom 1.000.000 kWh)

0,0545

kn/kWh

TM6       (većom od 1.000.000, a manjom ili              jednakom 2.500.000 kWh)

0,0481

kn/kWh

TM7        (većom od 2.500.000, a manjom ili               jednakom 5.000.000 kWh)

0,0385

kn/kWh

TM8       (većom od 5.000.000, a manjom ili             jednakom 10.000.000 kWh)

0,0385

kn/kWh

TM9         (većom od10.000.000, a manjom ili            jednakom 25.000.000 kWh)

0,0353

kn/kWh

TM10     (većom od 25.000.000, a manjom ili               jednakom 50.000.000 kWh)

0,0288

kn/kWh

TM11     (većom od 50.000.000, a manjom ili               jednakom 100.000.000 kWh)

0,0224

kn/kWh

TM12     (većom od 100.000.000 kWh)    

0,0160

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

kn

TM2

10,00

kn

TM3

20,00

kn

TM4

30,00

kn

TM5

40,00

kn

TM6

60,00

kn

TM7

100,00

kn

TM8

150,00

kn

TM9

200,00

kn

TM10

300,00

kn

TM11

400,00

kn

TM12

500,00

kn

 

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

 

OBAVIJEST O CIJENAMA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2016.

 
 
 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 25. ožujka 2016. godine donijela Odluku  o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama br. 28/2016.

 

Sukladno odluci HERE u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primijenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine.

 
   


 

 

 

 

 Cijene javne usluge opskrbe plinom

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

OBAVIJEST O CIJENAMA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2016.

 
 
 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 17. prosinca 2015. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama br. 137/2015.

 

Sukladno odluci HERE u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primijenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine.

 
   

Tablica 1:

Cijene javne usluge opskrbe plinom

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

 

 

Link:  Arhiva 2015.

 

 

 

 
 
PLIN KONJŠČINA d.o.o., 2009