Naslovnica arrow Tarifne stavke i modeli
     

INFORMACIJA O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU

OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU

 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) dana 23.12.2014. godine donijela je Odluku o iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 155/14. a koju su opskrbljivači u obvezi javne usluge dužni primjenjivati. Navedena Odluka je stupila na snagu 01.01.2015. godine.

Sukladno navedenoj odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina od 01.01.2015. godine.

 

Tablica 1.

             

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

OPSKRBNA MARŽA

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM     (bez PDV)

Mjerna jedinica

 

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1 (manjom ili jednakom 5.000 kWh)

0,2595

0,0741

0,013

0,3466

kn/kWh

 

TM2 (većom od 5.000, a manjom ili jednakom 25.000 kWh)        

0,0570

0,3295

kn/kWh

 

TM3 (većom od 25.000, a manjom ili jednakom 50.000 kWh)                

0,0542

0,3267

kn/kWh

 

TM4 (većom od 50.000, a manjom ili jednakom 100.000 kWh)                 

0,0513

0,3238

kn/kWh

 

TM5 (većom od 100.000, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh)                

0,0485

0,3210

kn/kWh

 

TM6 (većom od 1.000.000, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh)            

0,0428

0,3153

kn/kWh

 

TM7 (većom od 2.500.000, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh)            

0,0342

0,3067

kn/kWh

 

TM8 (većom od 5.000.000, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh)   

0,0342

0,3067

kn/kWh

 

TM9 (većom od 10.000.000, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh)

0,0314

0,3039

kn/kWh

 

TM10 (većom od 25.000.000, a manjom ili  jednakom 50.000.000 kWh)     

0,0257

0,2982

kn/kWh

 

TM11 (većom od 50.000.000, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh)    

0,0200

0,2925

kn/kWh

 

TM12 (većom od 100.000.000 kWh)   

0,0143

0,2868

kn/kWh

 

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

 

10,00

kn

 

TM2

10,00

10,00

kn

 

TM3

20,00

20,00

kn

 

TM4

30,00

30,00

kn

 

TM5

40,00

40,00

kn

 

TM6

60,00

60,00

kn

 

TM7

100,00

100,00

kn

 

TM8

150,00

150,00

kn

 

TM9

200,00

200,00

kn

 

TM10

300,00

300,00

kn

 

TM11

400,00

400,00

kn

 

TM12

500,00

500,00

kn

  

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

 

INFORMACIJA O CIJENAMA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENE OPSKRBE ZA RAZDOBLJE OD 1.TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2014.

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 21. ožujka 2014. godine donijela novu Metodologiju za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koja je objavljena u Narodnim novinama br. 38/14. Sukladno članku 22. Metodologije HERA je svojom odlukom odredila iznose tarifnih stavki, strukturu i krajnju cijenu opskrbe plinom za sve tarifne modele TM u koje se razvrstavaju krajnji kupci. Metodologija je stupila na snagu 01.04.2014. godine.Sukladno odluci HERE u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primijenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1.travnja do 31. prosinca 2014. godine.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 


IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA I TARIFNI MODELI

 

Iznosi tarifnih stavki utvrđeni odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 158/13) Prilog 1. za energetski subjekt Plin Konjščina d.o.o.

   

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Iznosi predmetnih tarifnih stavki primjenjuju se za obračun pružene usluge distribucije plina od 01.01.2014 godine.  

 

 
 
PLIN KONJŠČINA d.o.o., 2009