Naslovnica arrow Tarifne stavke i modeli
     

INFORMACIJA O NOVIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA OD 1. TRAVNJA 2015

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 16.ožujka 2015. godine donijela Odlukuo iznosima tarifnih stavki za distribuciju plina, a koja je objavljena u Narodnim novinama 31/15. Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

 

Sukladno odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina po tarifnim modelima,  koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina od 1. travnja 2015. godine.

 

Tablica 1.

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

(Obračunsko mjerno mjesto sa godišnjom potrošnjom plina u kWh)

Iznos tarifne stavke

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1(manjom ili jednakom 5.000kWh)

0,0827

kn/kWh

TM2        (većom od 5.000, a manjom ili       

jednakom 25.000 kWh)

0,0636

kn/kWh

TM3(većom od 25.000, a manjom ili       

jednakom 50.000kWh)

0,0604

kn/kWh

TM4(većom od 50.000, a manjom ili       

jednakom 100.000 kWh)

0,0572

kn/kWh

TM5(većom od 100.000, a manjom ili     

jednakom 1.000.000 kWh)

0,0541

kn/kWh

TM6(većom od 1.000.000, a manjom ili       

jednakom 2.500.000kWh)

0,0477

kn/kWh

TM7(većom od 2.500.000, a manjom ili       

jednakom 5.000.000kWh)

0,0382

kn/kWh

TM8(većom od 5.000.000, a manjom ili      

 jednakom 10.000.000kWh)

0,0382

kn/kWh

TM9(većom od10.000.000, a manjom ili      

 jednakom 25.000.000kWh)

0,0350

kn/kWh

TM10(većom od 25.000.000, a manjom ili       

jednakom 50.000.000kWh)

0,0286

kn/kWh

TM11(većom od 50.000.000, a manjom ili      

                      jednakom 100.000.000kWh)

0,0223

kn/kWh

TM12(većom od 100.000.000 kWh)

0,0159

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

kn

TM2

10,00

kn

TM3

20,00

kn

TM4

30,00

kn

TM5

40,00

kn

TM6

60,00

kn

TM7

100,00

kn

TM8

150,00

kn

TM9

200,00

kn

TM10

300,00

kn

TM11

400,00

kn

TM12

500,00

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

INFORMACIJA O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU

OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2015. GODINE

 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) dana 23.12.2014. godine donijela je Odluku o iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 155/14. a koju su opskrbljivači u obvezi javne usluge dužni primjenjivati. Navedena Odluka je stupila na snagu 01.01.2015. godine.

Sukladno navedenoj odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primjenjivati kod obračuna potrošnje plina od 01.01.2015. godine.

 

Tablica 1.

             

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

OPSKRBNA MARŽA

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM     (bez PDV)

Mjerna jedinica

 

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1 (manjom ili jednakom 5.000 kWh)

0,2595

0,0741

0,013

0,3466

kn/kWh

 

TM2 (većom od 5.000, a manjom ili jednakom 25.000 kWh)        

0,0570

0,3295

kn/kWh

 

TM3 (većom od 25.000, a manjom ili jednakom 50.000 kWh)                

0,0542

0,3267

kn/kWh

 

TM4 (većom od 50.000, a manjom ili jednakom 100.000 kWh)                 

0,0513

0,3238

kn/kWh

 

TM5 (većom od 100.000, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh)                

0,0485

0,3210

kn/kWh

 

TM6 (većom od 1.000.000, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh)            

0,0428

0,3153

kn/kWh

 

TM7 (većom od 2.500.000, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh)            

0,0342

0,3067

kn/kWh

 

TM8 (većom od 5.000.000, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh)   

0,0342

0,3067

kn/kWh

 

TM9 (većom od 10.000.000, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh)

0,0314

0,3039

kn/kWh

 

TM10 (većom od 25.000.000, a manjom ili  jednakom 50.000.000 kWh)     

0,0257

0,2982

kn/kWh

 

TM11 (većom od 50.000.000, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh)    

0,0200

0,2925

kn/kWh

 

TM12 (većom od 100.000.000 kWh)   

0,0143

0,2868

kn/kWh

 

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

 

10,00

kn

 

TM2

10,00

10,00

kn

 

TM3

20,00

20,00

kn

 

TM4

30,00

30,00

kn

 

TM5

40,00

40,00

kn

 

TM6

60,00

60,00

kn

 

TM7

100,00

100,00

kn

 

TM8

150,00

150,00

kn

 

TM9

200,00

200,00

kn

 

TM10

300,00

300,00

kn

 

TM11

400,00

400,00

kn

 

TM12

500,00

500,00

kn

  

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

 

   

INFORMACIJA O NOVIM CIJENAMA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1.TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2015.

     
         
         
                 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 16. ožujka 2015. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, a koja je objavljena u Narodnim novinama br. 31/15. Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

 
                 

Sukladno odluci HERE u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primijenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1.travnja do 31. prosinca 2015. godine.

 
                 

Tablica 1.

             

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM     (bez PDV)

Mjerna jedinica

 

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1 (manjom ili jednakom 5.000 kWh)

0.2289

0.0827

0.0149

0.3265

kn/kWh

 

TM2 (većom od 5.000, a manjom ili jednakom 25.000 kWh)        

0.0636

0.3074

kn/kWh

 

TM3 (većom od 25.000, a manjom ili jednakom 50.000 kWh)                

0.0604

0.3042

kn/kWh

 

TM4 (većom od 50.000, a manjom ili jednakom 100.000 kWh)                 

0.0572

0.3010

kn/kWh

 

TM5 (većom od 100.000, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh)                

0.0541

0.2979

kn/kWh

 

TM6 (većom od 1.000.000, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh)           
                    

0.0477

0.2915

kn/kWh

 

TM7 (većom od 2.500.000, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh)            

0.0382

0.2820

kn/kWh

 

TM8 (većom od 5.000.000, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh)   

0.0382

0.2820

kn/kWh

 

TM9 (većom od 10.000.000, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh)

0.0350

0.2788

kn/kWh

 

TM10 (većom od 25.000.000, a manjom ili  jednakom 50.000.000 kWh)     

0.0286

0.2724

kn/kWh

 

TM11 (većom od 50.000.000, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh)    

0.0223

0.2661

kn/kWh

 

TM12 (većom od 100.000.000 kWh)   

0.0159

0.2597

kn/kWh

 

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10.00

1.00

11.00

kn

 

TM2

10.00

1.00

11.00

kn

 

TM3

20.00

2.00

22.00

kn

 

TM4

30.00

3.00

33.00

kn

 

TM5

40.00

4.00

44.00

kn

 

TM6

60.00

6.00

66.00

kn

 

TM7

100.00

10.00

110.00

kn

 

TM8

150.00

15.00

165.00

kn

 

TM9

200.00

20.00

220.00

kn

 

TM10

300.00

30.00

330.00

kn

 

TM11

400.00

40.00

440.00

kn

 

TM12

500.00

50.00

550.00

kn

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 
 
 
 
           

 

       

 


IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA I TARIFNI MODELI

 

Iznosi tarifnih stavki utvrđeni odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 158/13) Prilog 1. za energetski subjekt Plin Konjščina d.o.o.

   

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Iznosi predmetnih tarifnih stavki primjenjuju se za obračun pružene usluge distribucije plina od 01.01.2014 godine.  

 

 
 
PLIN KONJŠČINA d.o.o., 2009