Naslovnica arrow TARIF. STAVKE I MODELI
     

INFORMACIJA O NOVIM CIJENAMA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENE OPSKRBE ZA RAZDOBLJE OD 1.TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2014.

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 21. ožujka 2014. godine donijela novu Metodologiju za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koja je objavljena u Narodnim novinama br. 38/14. Sukladno članku 22. Metodologije HERA je svojom odlukom odredila iznose tarifnih stavki, strukturu i krajnju cijenu opskrbe plinom za sve tarifne modele TM u koje se razvrstavaju krajnji kupci. Metodologija je stupila na snagu 01.04.2014. godine.Sukladno odluci HERE u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki, struktura i krajnja cijena opskrbe plinom po tarifnim modelima za javnu uslugu opskrbe plinom, koje će Plin Konjščina d.o.o. primijenjivati kod obračuna potrošnje plina u razdoblju od 1.travnja do 31. prosinca 2014. godine.

 

  

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

 

INFORMACIJA O NOVIM PROPISIMA KOJI REGULIRAJU DJELATNOST DISTRIBUCIJE PLINA, TE JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM  I ZAJAMČENU OPSKRBU

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)  krajem 2013. godine donijela i objavila slijedeće propise i odluke koji se odnose na distribuciju i opskrbu plinom:

            1. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 158/13)

            2. Opće uvjete opskrbe plinom (NN 158/13)

            3. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN104/13)

            4. Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13)

            5. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu Opskrbu, kao i iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 01.01. - 31.03.2014. godine (NN 158/13)

            6. Metodologiju za utvrđivanje cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13) 

 

Propis pod rednim brojem 3. stupio je na snagu 22.08.2013. godine, propis pod rednim brojem 6. stupio je na snagu  04.01.2014. godine, dok su svi ostali gore navedeni propisi stupili su na snagu 01.01.2014. godine.

  

Opskrba u obvezi javne usluge sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 28/13, članak 3., stavak (1), točka 30.), je opskrba plinom koja se obavlja po reguliranim uvjetima za kućanstvo i opskrbu plinom onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba kojom se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuje kućanstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija.


IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA I TARIFNI MODELI

Iznosi tarifnih stavki utvrđeni odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 158/13) Prilog 1. za energetski subjekt Plin Konjščina d.o.o.

   

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Iznosi predmetnih tarifnih stavki primjenjuju se za obračun pružene usluge distribucije plina od 01.01.2014 godine. 


IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE  OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. GODINE

 

Cijena opskrbe plinom za krajnje kupce priključene na distribucijski sustav Plin Konjščine d.o.o. koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, utvrđena je sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu,  koju je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija (NN 158/13)

 

 

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. 

 

 
 
PLIN KONJŠČINA d.o.o., 2009