Naslovnica arrow Tarif. stavke i modeli
     

 


Linkovi: Arhiva za  2017.  2016.  2015.  2014.

 

 

 OBAVIJEST O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINU DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA OD 1. SIJENJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 15.prosinca 2017. godine donijela Odluku o iznosima tarifnih stavki za distribuciju plina, drugog regulacijskog razdoblja za 2018. godinu, koja je objavljena u Narodnim novinama 127/2017.

 

Sukladno odluci HERA u Tablici 1. daje se prikaz iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina po tarifnim modelima,  koje e Plin Konjšina d.o.o. primjenjivati kod obrauna potrošnje plina u razdoblju od 1. sijenja do 31. prosinca 2018. godine.

 

 

Tablica 1.

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

Iznos tarifne stavke

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za distribuiranu koliinu plina

Ts1

TM1

0,0900

kn/kWh

TM2

0,0692

kn/kWh

TM3

0,0657

kn/kWh

TM4

0,0623

kn/kWh

TM5

0,0588

kn/kWh

TM6

0,0519

kn/kWh

TM7

0,0415

kn/kWh

TM8

0,0415

kn/kWh

TM9

0,0381

kn/kWh

TM10

0,0311

kn/kWh

TM11

0,0242

kn/kWh

TM12

0,0173

kn/kWh

Fiksna mjesena naknada

Ts2

TM1

10

kn

TM2

10

kn

TM3

20

kn

TM4

30

kn

TM5

40

kn

TM6

60

kn

TM7

100

kn

TM8

150

kn

TM9

200

kn

TM10

300

kn

TM11

400

kn

TM12

500

kn

Napomena: za obraunska mjerna mjesta koja se nalaze u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesena naknada Ts2 uveava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.

 

 

 

 
 
PLIN KONJINA d.o.o., 2009